دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ | الإثنين 7 ذو الحجة 1439 | Monday, 20 Aug 2018
 • اخبار
 • تخصصی
 • ذره بین
 • رخداد ها
 • سرمقاله
 • مدرسه کسب و کار
 • معرفی کتاب
 • پادکست
 • چند رسانه ای
 • چهره ها
 • یادداشت
 • ارسال مطلب

  منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (۱۲۵۹)

  مهندسی صنایع – مهندسی صنایع

  مهندسی صنایع – مدیریت مالی

  زبان عمومی و تخصصی:

  • * زبان عمومی ارشد زیر ذره بین (جلد۱-واژگان) – هادی جهانشاهی، الناز یوسف زاده – انتشارات نگاه دانش
  • * زبان عمومی ارشد زیر ذره بین (جلد۲-گرامر) – هادی جهانشاهی، الناز یوسف زاده – انتشارات نگاه دانش
  • Essential words for the toefl استیون ماتیسن- انتشارات جنگل
  • Absolutely Essential 504 Word انتشارات راهیان
  • پک زبان دی ال ام – دکتر فرید
  • جزوه زبان تخصصی مهندس شایان
  • * کتاب زبان تخصصی مهندسی صنایع – مهندس شایان – انتشارات نگاه دانش (سوالات تالیفی و پاسخ کنکور)
  • زبان تخصصی و عمومی مهندسی صنایع و سیستم کنکور آزاد و سراسری (بنفش رنگ)- مهندس رضا نعمتی- انتشارات نگاه دانش
  آمار و احتمالات مهندسی:
  (سه منبع اول برای گذراندن کنکور کافی و جامع می باشند.)

  • * آمار و احتمالات مهندسی (دو جلد)- دکتر مجید ایوزیان- انتشارات ترمه – (ویرایش جدید چاپ ده به بعد)
  • * ۲۰۰۰ تست آمار و احتمالات مهندسی – دکتر مجید ایوزیان، میثم حدادی – انتشارات نگاه دانش
  • * جزوه کلاسی آمار و احتمالات دکتر ایوزیان
  • آمار و احتمالات مهندسی – دکتر مصطفی زندیه و محمود خاورپور – انتشارات جهش
  • جزوه دکتر شهریاری- استاد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
  • حل المسائل شلدون راس- دکتر مجید ایوزیان و دکتر آرنوش شاکری- انتشارات ترمه
  • تئوری احتمالات و کاربرد های آن- دکتر سید تقی اخوان نیاکی
  تحقیق در عملیات ۱ و ۲:
  (سه منبع اول برای گذراندن کنکور کافی و جامع می باشند.)
  • * تحقیق در عملیات ۱ – مازیار زاهدی سرشت، شهرزاد خسروی- انتشارات نگاه دانش
  • * تحقیق در عملیات ۲- مازیار زاهدی سرشت – انتشارات نگاه دانش
  • * ۲۰۰۰ تست تحقیق در عملیات(سه جلد) چاپ جدید – مازیار زاهدی سرشت- انتشارات نگاه دانش
  • برنامه ریزی خطی و روابط شبکه ای بازارا- مختار بازارا
  • کتاب تحقیق در عملیات وینتسون
  • جزوه‌ی تحقیق در عملیات دکتر عشقی، استاد دانشگاه شریف
  • کتاب تحقیق در عملیات(جلد دوم)، لیبرمن و هیلیر، مترجمان: وزیری و مدرس، نشر جوان
  • آشنایی با تحقیق در عملیات، حمدی طه، مترجم علیرضایی، طلوع و محرابیان، مرکز نشر دانشگاهی
  • کتاب برنامه ریزی خطی دکتر آریانژاد و دکتر سجادی، انتشارات علم و صنعت
  • کتاب تحقیق در عملیات ۲ دکتر آریانژاد و دکتر سجادی، انتشارات علم و صنعت
  • کتاب تحقیق در عملیات دکتر عارفه فدوی
  طرح ریزی واحد های صنعتی:
  (منبع اول برای گذراندن کنکور کافی و جامع می باشند.)
  • * طرح ریزی واحدهای صنعتی – محمدهادی نیکوفکر و وحید عبداله زاده – انتشارات نگاه دانش
  • جزوه  استاد نیکوفکر – موسسه پژوهش
  • جزوه دکتر توکلی مقدم – دانشگاه تهران
  •  جزوه دکتر جبل عاملی – دانشگاه علم و صنعت
  • طرح ریزی واحدهای صنعتی- حسین جعفری و داوود جعفری – انتشارات پردازش
  کنترل موجودی:
  (منبع اول برای گذراندن کنکور کافی و جامع می باشند.)
  • * کنترل تولید و موجودی – وحید عبداله زاده و محمدهادی نیکوفکر – انتشارات نگاه دانش
  • جزوه استاد عبدالله زاده – موسسه پژوهش
  • کنترل تولید و موجودی – جواد حسن پور – انتشارات راهیان ارشد
  • جزوه استاد پورسعیدی
  • جزوه دکتر حجی
  اقتصاد مهندسی:
  • * جزوه کلاس دکتر اسماعیلی – موسسه پژوهش
  • * اقتصاد مهندسی – مهندس عباس زاده – انتشارات نگاه دانش 
  • اقتصاد مهندسی – دکتر محمد مهدی اسکو نژاد – انتشارارت امیرکبیر
  • اقتصاد مهندسی (ویرایش جدید) – دکتر امیری، مهندس زند – انتشارات نگاه دانش
  کنترل کیفیت آماری:
  • * کنترل کیفیت آماری – دکتر امیرحسین امیری – مهندس مهدی کوشا – انتشارات نگاه دانش (ویرایش سوم)
  • * جزوه کنترل کیفیت آماری دکتر ایوزیان – موسسه پژوهش
  • کنترل کیفیت – داگلاس سی مونتگومری – مترجم: دکتر رسول نورالسنا – انتشارات علم و صنعت
  • مروری بر کنترل کیفیت آماری – دکتر عباس سقایی و مهندس مریم شکاری 
  • کنترل کیفیت آماری – دکتر فاطمی قمی – انتشارات دانشگاه امیر کبیر

  کنترل پروژه

  • * کنترل پروژه – مهندس فرید ممیزی و دکتر چهارسوقی – انتشارات ترمه
  • کنترل پروژه- دکتر مجید سبزه پرور – انتشارات ترمه
  • مدیریت و کنترل پروژه – دکتر علی حاج شیر محمدی – جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

   

  منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (1260)

   مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی و مدیریت سیستم و بهره وری

  زبان عمومی و تخصصی:

  • * زبان عمومی ارشد زیر ذره بین (جلد۱-واژگان) – هادی جهانشاهی، الناز یوسف زاده – انتشارات نگاه دانش
  • * زبان عمومی ارشد زیر ذره بین (جلد۲-گرامر) – هادی جهانشاهی، الناز یوسف زاده – انتشارات نگاه دانش
  • Essential words for the toefl استیون ماتیسن- انتشارات جنگل
  • Absolutely Essential 504 Word انتشارات راهیان
  • پک زبان دی ال ام – دکتر فرید
  • جزوه زبان تخصصی مهندس شایان
  • * کتاب زبان تخصصی مهندسی صنایع – مهندس شایان – انتشارات نگاه دانش (سوالات تالیفی و پاسخ کنکور)
  • زبان تخصصی و عمومی مهندسی صنایع و سیستم کنکور آزاد و سراسری (بنفش رنگ)- مهندس رضا نعمتی- انتشارات نگاه دانش
  آمار و احتمالات مهندسی:
  (سه منبع اول برای گذراندن کنکور کافی و جامع می باشند.)
  • * آمار و احتمالات مهندسی (دو جلد)- دکتر مجید ایوزیان- انتشارات ترمه – (ویرایش جدید چاپ ده به بعد)
  • * ۲۰۰۰ تست آمار و احتمالات مهندسی – دکتر مجید ایوزیان، میثم حدادی – انتشارات نگاه دانش
  • * جزوه کلاسی آمار و احتمالات دکتر ایوزیان
  • آمار و احتمالات مهندسی – دکتر مصطفی زندیه و محمود خاورپور – انتشارات جهش
  • جزوه دکتر شهریاری- استاد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
  • حل المسائل شلدون راس- دکتر مجید ایوزیان و دکتر آرنوش شاکری- انتشارات ترمه
  • تئوری احتمالات و کاربرد های آن- دکتر سید تقی اخوان نیاکی
  تحقیق در عملیات ۱ و ۲:

  (سه منبع اول برای گذراندن کنکور کافی و جامع می باشند.)
  • * تحقیق در عملیات ۱ – مازیار زاهدی سرشت، شهرزاد خسروی- انتشارات نگاه دانش
  • * تحقیق در عملیات ۲- مازیار زاهدی سرشت – انتشارات نگاه دانش
  • * ۲۰۰۰ تست تحقیق در عملیات(سه جلد) چاپ جدید – مازیار زاهدی سرشت- انتشارات نگاه دانش
  • برنامه ریزی خطی و روابط شبکه ای بازارا- مختار بازارا
  • کتاب تحقیق در عملیات وینتسون
  • جزوه‌ی تحقیق در عملیات دکتر عشقی، استاد دانشگاه شریف
  • کتاب تحقیق در عملیات(جلد دوم)، لیبرمن و هیلیر، مترجمان: وزیری و مدرس، نشر جوان
  • آشنایی با تحقیق در عملیات، حمدی طه، مترجم علیرضایی، طلوع و محرابیان، مرکز نشر دانشگاهی
  • کتاب برنامه ریزی خطی دکتر آریانژاد و دکتر سجادی، انتشارات علم و صنعت
  • کتاب تحقیق در عملیات ۲ دکتر آریانژاد و دکتر سجادی، انتشارات علم و صنعت
  • کتاب تحقیق در عملیات دکتر عارفه فدوی

  ریاضیات عمومی(۱و۲):
  (دو منبع اول برای کنکور کارشناسی ارشد کفایت است.)
  • * ریاضی عمومی۱ (دوجلد)- مسعود آقاسی- انتشارات نگاه دانش
  • * ریاضی عمومی۲ (دوجلد)- مسعود آقاسی- انتشارات نگاه دانش
  • ریاضی عمومی ۱و۲ – محمدصادق معتقدی- پارسه
  • کتاب ریاضی عمومی حاجی جمشیدی – پوران پژوهش
  • کتاب ریاضی عمومی ۱و۲ تالیف مسعود نیکوکار

  اقتصاد خرد و کلان:
  • * اقتصاد خرد – دکتر قاسمی – انتشارات نگاه دانش (جدید)
  • * اقتصاد کلان – دکتر قاسمی – انتشارات نگاه دانش (جدید)
  • اقتصاد خرد – دکتر محسن نظری – انتشارات نگاه دانش
  • اقتصاد کلان- دکتر محسن نظری – انتشارات نگاه دانش
  • اقتصاد خرد و کلان ویژه سیستم- مهندس احسان آقامیری – راهیان ارشد
  اصول مدیریت و تئوری سازمان:
  • * اصول مدیریت و تئوری سازمان (ویژه مهندسی صنایع- سیستم و بهره وری) – حسین جلیلیان – انتشارات نگاه دانش
  • اصول مدیریت و تئوری سازمان (ویژه مهندسی صنایع) – احسان آقامیری – راهیان ارشد
  • کتاب جامع مدیریت – تهیه و تنظیم: مهرداد پرچ، روشنک روزبهانی، افشار دیده ور، حسین ممتاز – انتشارات مهربان نشر
  • کتاب خلاصه و تست تئوری مدیریت – دکتر داور ونوس و دکتر پرچ – انتشارات مهربان 
  • مدیریت عمومی – دکتر سید مهدی الوانی – نشر نی
  • مبانی سازمان و مدیریت – علی رضاییان و علی اصغر پورعزت – سمت

   


  تازه‌ترین اخبار
  رادیو کسب و کار

  telegramiien

  آدرس ایمیل خود را وارد کنید :