اخبار مهندسی صنایع ایران


کاربرد عناصر خبر

قبل از نوشتن خبر روزنامه نگار باید مشخص کند کدامی ک از اطلاعاتی که در دست دارد از اهمیت بیشتر و کدام ی از اهمیت کمتر برخوردار است و بهترین زاویه ای که می توان خبر را نوشت کدام است. عناصر خبر(که، کجا، کی، چه، چرا، چگونه) و ارزشهای خبری(شهرت در برگیری، برخورد…) می تواند خبرنگار را در نوشتن خبر یاری دهد.

که؟(چه کسی؟(

روزنامه نگار باید دقیقاً بداند که چه کسی یا چه کسانی در پیدایش رویداد دخالت داشته اند لازم است نام، نام خانوادگی دقیق، سن و اطلاعات مشابه دیگری را برای تکمیل خبر لازم می داند، تهیه کند. خبرنگار باید مشخص کند که آیا لازم است نام شخص در مقدمه خبر گفته شود یا تنها ذکر مقام یا سمت او کافی است. در بسیاری از موارد، نام اشخاص ضروری نیست. ذکر نام اشخاص مشهور(حقیقی یا حقوقی) با توجه به میزان شهرت در اکثر موارد ضروری است زیرا به خبر ارزش بیشتری می دهد برای شناخت بیشتر این عنصر، مطلبی را که در مورد شهرت نوشته شده است مطالعه کنید.

کجا؟

همانطور که در مورد بعد مجاورت(جغرافیائی یا معنوی) گفته شد، محل رویداد در ارزش خبر تأثیر دارد. در اکثر موارد یک خبر شهری یا مملکتی نسبت به یک خبر خارجی برای خواننده ارزش بیشتری دارد. برای شناخت بیشتر این عنصر، مطلبی را که در مورد مجاورت در صفحه بعد نوشته شده است، دوباره بخوانید، محل را می توان به صورتهای زیر بیان کرد.

 • در شروع خبر به صورت زیر:

کامپالا – اوگاندا- خبرگزاری فرانسه: دبیران دبیرستانهای کامپالا و حومه به خاطر افزایش دستمزدها، بهبود شرایط زندگی، تقلیل ساعت کار و استفاده از کلاسهای تخصصی، از امروز دست به اعتصاب زدند.

کرمان – خبرگزاری ایرنا، طرح برق رسانی روستای دارستان به اعتباری در حدود ۳۰ میلیون ریال پایان یافت و مورد بهره برداری قرار گرفت.

*در مواردی ذکر نام محل ضروری نیست، زیرا خواننده می داند که خبر در چه محلی اتفاق افتاده است.

وزارت بهداشت امروز در اطلاعیه ای شایه شیوع بیماری وبا را در کشور تکذیب کرد.

*در موارد دیگر محل رویداد از اهمیت ویژه ای برخوردار است از این رو باید آن را به روشنی بیان کرد.

تهران- براثر انفجار یک بمب در نزدیکی فروشگاه قدس در خیابان ولیعصر چهارنفر کشته و ۱۵ نفر مجروح شدند.در این حادثه شیشه های ساختمانهای مجاور شکست، به چندین اتومبیل آسیب رسید و به پمپ بنزین مجاور فروشگاه خساراتی وارد آمد.

کی؟

از ارزشهای خبری یاد شده ، زمان یا تازگی خبر از اهمیت خاصی برخوردار است. تهیه خبرهای روز با رویدادهای گذشته با زاویه یا دید جدیدتر جزئی از کار روزمره خبرنگاران است.

تهران – اداره کل آموزش و پرورش تهران امروز اعلام کرد نتایج انتخابات نهائی دانش آموزان سال چهارم نظری فردا اعلام می شود.

ارومیه- خبرگزاری ایرنا- براثر برخورد یک اتومبیل سواری با یک مبن ضد نفر در یکی از کوچه های خیابان دانشکده کشاورزی دو نفر از سرنشینان اتومبیل مجروح شدند.

چه؟

در خبر نویسی«عنصر «چه» به ماهیت رویداد مربوط می شود«چه» ممکن است یک حادثه رانندگی آتش سوزی، تصویب یا رد لایحه های قانونی و وقایعی از این قبیل باشد. «چه» معمولاً در مقدمه خبر قرار می گیرد. اما در مورد یک رویداد خبری، خبر نویس باید مشخص کند از میان مطالب یا موضوعهای مختلفی که یک رویداد را به وجود می آورد، کدام یک از اهمیت بیشتری برخوردار است. برای این کار می توان از ارزشهای خبر کمک گرفت. از میان مطالب متعدد (چه ها) باید آن یکی را انتخاب کرد که دارای ارزش خبری بیشتری است. مثلاً اگر خبر حاوی بعد دربرگیری است باید کوشید آن را به طرز روشنی در لید نشان داد. به مثال زیر که مصاحبه ای با وزیر نیرو است، توجه کنید:

که: علی احمدی، وزیر نیرو

چه: گزارش عملکرد وزارت نیرو در سال جاری

چه: ماه آینده کار برق رسانی به ۱۵۰۰ روستا تمام می شود.

چه: در چهارسال گذشته به ۸۰۰۰ روستا برق داده شده است.

چه: در گذشته، نیروگاههای برق برای مراکز حساسی که رژیم می خواست ساخته می شد اما اکنون وزارت نیرو به روستاهای کشور  چه بیشتر دارد.

چه: تا ۱۰ سال آینده کلیه روستاهای کشور دارای برق خواهد شد.

در مصاحبه ها به طور کلی، عناصر«که» و «چه» نسبت به عناصر دیگر از اهمیت خاص برخوردار است ولی اهمیت عنصر «چه» از دیگر عناصر خبر بیشتر است.در مصاحبه بالا مطالب متعددی (چه) بیان شده است ولی با توجه به بعد در برگیری و بزرگی تعداد، مطلب تا ۱۰ سال آینده کلیه روستاهای کشور دارای برق خواهد شد.

از دیگر مطالب مهمتر است بنابراین خبر را می توان به صورت زیر نوشت اما نمونه دوم ترجیح دارد:

تهران- وزیر نیرو امروز در یک مصاحبه مطبوعاتی گزارشی از عملکرد وزارت نیرو در زمینه برق رسانی به روستاها را ارائه داد.

مهندس علی احمدی در این مصاحبه گفت: تا ماه آینده ، کار برق رسانی به ۱۵۰۰ روستای کشور تمام می شود بدین ترتیب وزارت نیرو توانسته است طرف چهار سال گذشته به ۸۰۰۰ روستا برق برساند.

احمدی افزود: در گذشته، نیروگاههای برق برای مراکز ساخته ساخته می شد، اما اکنون وزارت نیرو به روستاهای کشور بیشتر توجه دارد. وی گفت: تا ۱۰ سال آینده ، کلیه روستاهای کشور دارای برق خواهد شد.

***

تهران- وزیر نیرو امروز در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام داشت: تا ۱۰ سال آینده کلیه روستاهای کشور دارای برق خواهند شد.

مهندس علی احمدی افزود: در گذشته نیروگاههای برق برای مراکز حساسی که رژیم می خواست ساخته می شد، اما اکنون وزارت نیرو به روستاهای کشور بیشتر توجه دارد.

در مورد عملکرد وزارت نیرو احمدی گفت: تا ماه آینده کار برق رسانی به ۱۵۰۰ روستای کشور تمام می شود و به این ترتیب وزارت نیرو توانسته است ظرف چهار سال گذشته به ۸۰۰۰ روستا برق برساند.

***

گرچه نمونه اول«مطلبی» را بیان می کنند، اما این مطلب چیزی را نمی رساند. در نمونه دوم، بعد در برگیری در مقدمه خبر به طور مشخص بیان شده و احتمالاً خواننده را به متن خبر ترغیب می کند.

چرا؟ و چگونه؟

عنصر«چرا» علت و دلیل یا انگیزه به وجود آمدن رویداد را بیان می کند و عنصر «چگونه» نحوه و چگونگی آن را:

در بسیاری از مواقع، خبرنگار چگونگی به وجود آمدن یک رویداد خبری را می داند اما از علت یا انگیزه‌ای که در پشت آن پنهان است بی خبر است. یا علت و انگیزه را می داند ولی از نحوه رویداد اطلاعاتی ندارد. مثلاً در خبر روز اول سقوط یک هواپیما علت سقوط را نمی توان بدست آورد. علت سقوط هواپیما وقتی رسماً اعلام خواهد شد که جعبه سیاه که حاوی نوار مکالمات خلبان با برج مراقبت است، بدست آید.پس  از تجزیه و تحلیل مکالمات خلبان در آخرین لحظه های زندگیش و اطلاعاتی که از محل سقوط هواپیما بدست می آید هفته ها یا ماهها بعد علت سقوط اعلام می گردد.

عنصر«چرا» و «چگونه» هنگام تهیه گزارشهای تحلیلی بیشتر از سایر موارد مورد استفاده قرار می گیرد زیرا در اینگونه گزارشها، خبرنار زمان بیشتری برای بررسی علت، دلیل، انگیزه یا نحوه و چگونگی به وجود امدن یک رویداد خبری را دارد.

سبک های خبرنویسی

خبر یک رویداد را می توان به صورتهای مختلف تنظیم کرد. در زیر نمونه هایی از سبک های متداول در روزنامه نگاری را همراه با مزایا و کاستی های هر یک مورد بررسی قرار گرفته است.

سبک هرم وارونه

در سبک هرم وارونه خلاصه بهترین مطلب رویداد در ابتدای خبر و کم ارزشترین مطلب در انتهای خبر قرار می گیرد. مطالب دیگر با توجه به میزان اهمیت آنان از بالا به پایین تنظیم می گردد.

سبک هرم وارونه یکی از گرانترین انتقال اطلاعات است. باید دانست که خواننده روزنامه معمولاً حدود نیم تا یک ساعت از وقت خود را بیشتر صرف خواندن روزنامه نمی کند. خواننده معمولاً خبر را با خواندن «تیرت» شروع می کند، اگر آن خبر ارتباطی به کار و زندگیش داشت. لید با مقدمه خبر را می خواند چنانچه لد نشان داد که مطلب برایش از ارزشی برخوردار است، به خواندن بقیه خبر ادامه می دهد. تحقیقات موجود نشان می دهد که تعداد خوانندگان خبر با افزایش تعداد پاراگرافها رابطه معکوس دارد. یعنی هر چه خبر طولانی تر باشد تعداد خوانندگان آن کمتر خواهد بود. حدود ۹۰ درصد از خوانندگان روزنامه، لید خبر را می خوانند ولی تعداد خوانندگان بعد از پاراگراف پانزده از ۳۰ درصد هم کمتر است. باید توجه داشت که این رابطه به کیفیت رویداد و نحوه نگارش خبر بستگی دارد و ممکن است کم یا زیاد شود.

لید یا مقدمه خبر

مقدمه یا پاراگراف اول در سبک هرم وارونه را «لید» می نامند لید معمولاً شامل یک یا حداکثر دو جمله است. لید خلاصه مهمترین مطلب را بیان کرده و خواننده را به خواندن متن خبر ترغیب می کند، نوشتن لید خبری خوب کاری بسیار مهم است. خبرنگار باید فوراً خواننده را در جریان مهمترین قسمت رویداد قرار دهد. داستان نویسان معمولاً چندین صفحه را صرف توصیف ماجرا می کنند و در اواسط یا اواخر نوشته به موضوع اصلی ماجرا می پردازند. در بسیاری از مواقع، روزنامه نگار نمی تواند این کار را انجام دهد زیرا احتمال زیادی دارد خستگی ایجاد کند و خواننده خبر را رها کرده و خبر دیگری را بخواند.

ترغیب خواننده به خواندن خبر مشکل تر از ارضاء نیاز او از جهت کسب اطلاعات تازه است. لید مهم و گنگ خواننده خبر را از دست می دهد. اگر لید مهمترین مطلب را به روشنی بیان کند، احتمال اینکه خواننده خبر را بخواند زیادتر است. نوشتن خلاصه یک رویداد مهم با استفاده از کلمات ساده کار آسانی نیست. به همین خاطر است که بعضی از روزنامه های دنیا افرادی را فقط برای لیدنویسی در تحریریه خود دارند.

در گذشته چنین مرسوم بوده است که لید خبر جواب تمام سؤالهای مربوط به عناصر خبر(که؟ کی؟ چه؟ چرا؟ چرا؟) را بدهد ولی این روش کاملاً، منسوخ شده است. زیرا لیدی که شش عنصر خبر را پاسخ دهد هم پیچیده و طولانی است و هم احتمال دارد جواب بعضی از سؤالات کم اهمیت باشد. مثلاً زمان (کی؟) و محل دقیق(کجا؟) یک رویداد خبری است آنقدر از اهمیت دیگر عناصر برخوردار نباشد هنگام تهیه لید سؤالات زیر را از خود بپرسید:

 • کدام یک از نکات واقعه از دیگری مهمتر است؟
 • کدام یک از نکات واقعه تأثیر بیشتری بر روی مردم دارد؟
 • تغییرات جدید رویداد چه بوده است؟

لید بی محتوا و لید با محتوای زیاد

لید بی محتوی- به طور کلی هر رویداد خبری حاوی مطالب مهم یا جالبی است که می توان خلاصه (چکیده) آن را در لید خبر قرار داد.خبرنگار باید از نوشتن مطالب کلی و بی محتوی که مطلبی به خوانند نمی دهد خودداری کند. مثال:

تهران – در جلسه دیشب شورای عالی اقتصاد در مورد افزایش قیمتها و تورم بحث و تصمیمهای لازم گرفته شد.

احتمالاً آنچه لازم است در لید خبر قرار می گیرد همان تصمیمهای لازم در مورد افزایش قیمتها و تورم می باشد. اما این تصمیمها باید به طور مشخص بیان شود و از حالت کلی گوئی خارج گردد.

لید با محتوای زیاد- به همان اندازه لید بی محتوا مناسب نیست ، لیدی که به شش عضو خبر پاسخ گوید هم مناسب نمی باشد. مثال زیر گرچه تا حدی اغراق آمیز است، ولی نمونه منسوخ شده ای را نشان می دهد که به شش عنصر خبر پاسخ می گوید نمونه تجدیدنظر شده هم در زیر آن آمده است:

تهران- عباس حسین زاده ۱۸ ساله، دانش آموز دبیرستان ابن سینا ساعت ۵/۳ بعدازظهر دیروز هنگام عبور از خیابان کریم خان زند با اتوبوس شماره ۱۴۲۷۲ تهران ۱۲ به رانندگی حسین نیکنام ۴۸ ساله تصادف کرد.

***

تهران- جوان ۱۸ ساله ای بعدازظهر دیروز پس از تصادف با اتوبوس به علت خونریزی مغزی در بیمارستان سینا درگذشت.

لید اول حاوی مطالب زائد و کم اهمیت است که در نمونه دوم حذف شده است. در خبر دوم، اطلاعاتی نظیر نام سن، شغل و غیره در پاراگرافهای بعدی نوشته خواهد شد.

استفاده از عناصر خبر و ارزشهای خبر در تهیه لید

برای نوشتن لید باید از عناصر خبر (که؟ کی؟ چه؟ چرا؟ چگونه) و ارزشهای خبر (شهرت، دربرگیری، برخورد و …) کمک گرفت. باید کوشش نمود تا آنجا که امکان دارد جواب سؤالهای مربوط به عناصر خبر را بدست آورد از ارزشهای خبر برای درک ماهیت رویداد استفاده کرد. ارزشهای خبر عناصر خبر را به صورت مشخص تر بیان می کند. عنصر «که» در واقع همان بعد مجاورت است. عنصر «چه» ماهیت رویداد را بیان می کند. رویداد ممکن است بعد در برگیری، برخورد، اختلاف و تضاد یا عجیب و حالت استثنائی داشته باشد. اینجاست که باید مشخص کرد عنصر «چه» کدام یک از ارزشهای خبر را دربردارد و به چه نسبتی.

برای مثال اگر در خبر بعد دربرگیری وجود دارد، باید سعی نمود آن را در لید نشان داد. مثلاً وقتی نماینده دولت (سرپرست ستاد بسیج اقتصادی استان گیلان) اعلام می کند که مسافران شمال می توانند با وسایل نقلیه شخصی خود تا ۵۰ کیلو برنج از استان گیلان خارج کنند این مطلب تأثیر مستقیم برای کسانی که با اتومبیل شخصی از شمال سفر می کنند دارد، بنابراین لید خبر را می شود به صورت زیر تنظیم کرد:

رشت- سرپرست بسیج اقتصادی استان گیلان امروز در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد: از اول آذر، به مسافران شمال اجازه داده می شود حداکثر ۵۰ کیلو برنج با وسائل نقلیه خود از استان گیلان خارج کنند.

در این مصاحبه ، مطالب دیگری هم بیان شده است ولی آنچه در لید بالا به عنوان مهمترین مطالب آمده حاوی عناصر زیر است:

که؟ سرپرست ستاد بسیج اقتصادی استان گیلان در لید خبر، نام شخص ذکر نشده و تنها به شهرت حقوقی وی اشاره شده است.نام شخص در پاراگراف دوم خواهد آمد.

کجا؟ استان گیلان

کی؟ از اول آذرماه . زمان دقیقتر (ساعت) در اینجا اهمیتی ندارد.

چه؟ اجازه خروجی برنج به میزان ۵۰ کیلو از استان گیلان

چرا؟ در لید بیان نشده است.

لید بالا شامل شهرت (سرپرست ستاد بسیج اقتصادی استان گیلان) یا همان عنصر «که» و در برگیری به میزان حدود (اجازه خروج ۵۰ کیلو برنج برای همه رانندگان وسایل نقلیه شخصی) با همان عنصر «چه» است. تفاوت لید بالا در این است که عامل دربرگیری در لید زیر به روشنی بیان نشده است:

رشت- سرپرست ستاد بسیج اقتصادی استان گیلان امروز در یک مصاحبه مطبوعاتی در مورد خروج برنج از استان گیلان توضیحاتی داد.

در لید بالا مشخص نیست که این توضیحات چه بوده است. یا به عبارت دیگر عامل در برگیری به طور روشن بیان نشده است و از همان نمونه های لید بی محتوی است.

برجسته کردن عناصر خبر در لید

در مواردی می توان لید خبر را با تأکید بر یکی از شش عنصر خبر ساخت ولی باید توجه داشت که کدام تأکید با توجه به ارزشهای خبری لازم است. مثلاً اگر شهرداری تهران اطلاعیه ای به شرح زیر در مورد پرداخت عوارض سالیانه اتومبیل های شخصی داده باشد. لید خبر را می توان با تأکید بر یکی از عناصر خبر به صورتهای زیر نوشت:

اطلاعیه مهم به مالکین اتومبیلهای شخصی

بدین وسیله از کلیه مالکین اتومبیل های شخص پلاک سفید که عوارض سالیانه (معوقه) اتومبیل خود را تاکنون نپرداخته اند در خواست می شود با مراجعه به شعب بانک ملی ایران نسبت به پرداخت عوارض خود حداکثر تا پایان مهر ماه سال جاری اقدام نمایند.

بدیهی است (از اول آبانماه سال شصت) به کلیه مأموران راهنمایی و رانندگی دستور داده شده از حرکت اتومبیل هایی که عوارض قانونی خود را نپرداخته اند جلوگیری به عمل آورند.

شهرداری تهران

لید کی: از روز اول آبان، مأموران اداره راهنمایی و رانندگی از حرکت اتومبیلهای شخصی که عوارض سالانه آنها پرداخت نشده باشد جلوگیری خواهند کرد.

لید که: مأموران اداره راهنمائی و رانندگی از اول آبان از حرکت اتومبیل های شخصی که عوارض سالانه آنها پرداخت نشده باشد جلوگیری خواهند کرد.

لید کجا: در تهران، مأموران اداره راهنمائی و رانندگی از اول آبان از حرکت اتومبیلهای شخصی که عوارض سالانه آنها پرداخت نشده باشد ، جلوگیری می کنند

لید چه: از حرکت اتومبیلهای شخصی که عوارض سالانه آنها پرداخت نشده باشد، از اول آبان توسط مأموران اداره راهنمائی ورانندگی جلوگیری خواهد شد.

لید چرا: به علت عدم پرداخت عوارض سالانه مأموران اداره راهنمایی و رانندگی از روز اول آبان از حرکت اتومبیلهای شخصی جلوگیری خواهد کرد.

لید چگونه؟ با مراجعه به یکی از شعبه‌های بانک ملی ایران صاحبان اتومبیلهای شخصی موظفند عوارض سالانه اتومبیل خود بپردازند، در غیر این صورت از اول آبان از حرکت آنان در شهر جلوگیری به عمل خواهد آمد.

لیدهای بالا همه یک مطلب را می رسانند اما تأکید و برجستگی عناصر خبر در همه آنها یکسان نیست این نکته را باید یادآور شد که هیچگاه سردبیر روزنامه از خبرنگار خود نخواهد خواست که برای یک خبر لید «که» یا لید چه بنویسد.

خبرنگار باید خودش مشخص کند با توجه به زمان، مکان و کیفیت رویداد کدام لید بهتر است لید زیر را که با تأکید بر عنصر «که» نوشته شده است بخوانید و با لیدهای بالا مقایسه کنید.

شهرداری تهران امروز طی اطلاعیه ای اعلام کرد که با مأموران اداره راهنمائی و رانندگی دستور داده شده است از اول آبان از حرکت اتومبیل های شخصی که عوارض سالانه آنها پرداخت نشده باشد جلوگیری کنند.

لید بالا را با لیدهای بی محتوای زیر مقایسه کنید.

شهرداری تهران به کلیه صاحبان اتومبیل های شخصی در مورد پرداخت عوارض سالیانه اتومبیل خود هشدار داد.

شهرداری تهران در رابطه با پرداخت عوارض اتومبیلهای شهری اطلاعیه منتشر کرد.

نکات زیر را هنگام نوشتن لید در نظر بگیرید.

 • از نوشتن مطالب مبهم و گن در لید خودداری کنید.
 • مطالب جزئی را در لید ننویسید.
 • لید باید خلاصه مهمترین مطلب را به صورت مشخص بیان کند.
 • در نوشتن لید کوشش کنید از ۴۰ کلمه بیشتر نباشد.
 • کوشش کنید لید خبر حاوی یک یا حداکثر دو جمله باشد.
 • دقت کنید لید را با زمان یا مکان شروع نکنید مگر زمان یا مکان در خبر اهمیت ویژه‌ای داشته باشد.
 • فکر کلمه امروز یا دیروز به لید خبر بعد تازگی می دهد.
 • در لید تنها در صورتی «نقد قول مستقیم» بکار ببرید که مطلب نقل قول شده خلاصه مهمترین مطلب را بدهد در غیر این صورت بهتر است مفهوم مطلب به صورت نقل قول غیرمستقیم نوشته شود.

مزایای سبک هرم وارونه

۱-   در لید خلاصه مهمترین مطلب داده شده است.

۲-   از نظر خواننده زمان کمتری برای دریافت مهمترین مطلب لازم است.

۳-   خواننده را خسته نمی کند.

۴-   حس کنجکاوی خواننده را ارضاء می کند.

۵-   متن خبر بر پایه ارزش مطالب تنظیم می گردد.

۶-   خواننده را بخواندن خبر ترغیب می کند.

۷-   از لحاظ تصحیح تیتر نویسی و ماکت بندی کار را ساده می کند.

کاستیهای سبک هرم وارونه

۱-   از آنجا که در لید خلاصه مطلب بیان می شود و اطلاعات مهم جدیدی دوباره به خواننده عرضه نخواهد شد احتمال دارد خواننده را از خواندن بقیه خبر باز دارد.

۲-   در بعضی از موارد خصوصاً در مورد خبرهای طولانی آنچه در لید گفته می شود دوباره در متن خبر هم تکرار می گردد.

۳-   دو مورد ممکن است به علت خلاصه شدن مطلب یا حذف مطالبی توسط سردبیر، برخی از اطلاعات از متن خبر حذف گردد.

۴-   مورد استفاده سبک هرم وارونه مطالب خبری روز از قبیل مصاحبه، سخنرانی، سمینار و غیره.

سبک تاریخی

در سبک تاریخی برعکس سبک هرم وارونه مطالب با توجه به ارزش آنان نوشته نمی شود بلکه به آن صورتی که اتفاق افتاده است تنظیم می گردد. دستور جلسه‌های رسمی معمولاً به سبک تاریخی نوشته می‌شود. اشتباه بسیاری از خبرنگاران تازه کار این است که خبر را مطابق با دستور جلسه تنظیم می کنند. در بسیاری از موارد باید خبر جلسه های رسمی(مجلس هیأت و دولت و غیره ) را به صورت هرم وارونه نوشت، مطالب را براساس ارزش آنها صرف نظر از اینکه کی اتفاق افتاده باشد تنظیم کرد.

به طور کلی، سبک تاریخی برای گزارش مطالب خبری روز مناسب نیست ولی در تهیه گزارش یا مقاله های تحقیقی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.در مجله های هفتگی استفاده از سبک تاریخی قابل قبول است زیرا خواننده وقت بیشتری برای خواندن مطالب در نظر می گیرد و باضافه، عمر مجله برعکس روزنامه که فقط یک روز است حداقل یک هفته می باشد.

مزایای سبک تاریخی

۱-   مطلب کاملتر بیان می شود.

۲-   -چون در تنظیم خبر به سبک تاریخی مطالب مانند سبک هرم وارونه ارزیابی نمی گردد، اعمال نظر خبرنگار در برجستگی مطلب به مراتب کمتر است.

کاستیهای سبک تاریخ

۱-   زمان بیشتری برای دریافت مهمترین مطلب لازم است.

۲-   خواننده را احتمالاً خسته می کند.

۳-   ترغیب خواننده بخواندن تیتر، با توجه به میزان کم سوادان در کشور، مشکل است.

۴-   از لحاظ تصحیح تیترنویسی و ماکت بندی کار را مشکل می کند.

۵-   متن خبر بر پایه ارزش مطالب تنظیم نمی گردد.

موارد استفاده سبک تاریخی: گزارشهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و غیره

نکات مهم در نگارش خبر برای روزنامه

مقایسه سبک خبر با سبکهای دیگر

سبک خبر نویسی جدید خصوصاً «بک هرم وارونه» نه تنها با سبک خبرنویسی قدیم تفاوت دارد بلکه با دیگر سبکهای نگارش (داستان نویسی مقاله نویسی و غیره) نیز متفاوت است. در اینجا بحث این نیست که سبک هرم وارونه در مقابل سبکهای دیگر نگارش از اهمیت بیشتری برخوردار است نکته این است که هر سبکی با دلائلی قابل قبول با دیگری تفاوت دارد و هر یک برای منظور خاص خود به کار می رود به نکات زیر توجه کنید.

 • روزنامه نگار دائماً با مسأله کمبود جا در روزنامه مواجه است اما دیگر نویسندگان این مشکل را ندارند سردبیر روزنامه به طور متوسط تها می تواند بین ۱۰ تا ۲۰ درصد از مطالبی را که خبرنگاران خود یا خبرگزاریهای داخلی و خارجی در اختیارش قرار می دهند استفاده کند.
 • روزنامه نگاران که باید با سرعت مطالب روزنامه را تهیه کنند با کمبود وقت مواجه هستند اما نویسندگان دیگر این گرفتاری را ندارند. بنابراین به خاطر محدودیت زمانی خبرنگاران نمی تواند در جستجوی کلمه ها و عبارتها یا دواره نویسی وقت زیادی صرف کند. خبر باید به سرعت نوشته شود از این رو دانستن و فهم سبکهای نگارش کمک شایان توجهی به کار او خواهد کرد.
 • هدف اصلی روزنامه نگار برعکس دیگر نویسندگان انتقال پیام صحیح با سرعت هرچه بیشتر به خوانندگان است. کم هستند خوانندگانی که وقت زیادی را صرف خواندن خبری کننده به تصور آنان برایشان ارزشی ندارد و یا ارتباط کمی به کر و زندگیشان دارد. خواننده روزنامه اگر مجبور شود برای فهم یک مطلب خبر را دوبار بخواند احتمال دارد. آن را رها کرده و دنبال خبر دیگر یا منبع اطلاعاتی دیگری (رادیو تلویزیون ارتباط میان فردی و غیره) برود.

گرچه بین سبکهای روزنامه نگاری و دیگر سبکهای نگارش تفاوتهای روشنی وجود دارد اما باید توجه داشت که شباهتهایی هم میان آنها به چشم می خورد نویسنده خوب آن است که بداند مطلب را برای چه کسی می نویسد. باید متوجه بود که سبکهای نگارش در نشریه های مختلف متفاوت است و نویسنده باید بداند ه گیرنده پیام او کیست و آیا مطلب به روشنی برایش نوشته شده است یا نه. نویسنده همواره باید دستور صحیح زبان علامت گذاری و املای درست را به خوبی بداند.

خلاصه نویسی در اخبار شهرستانها

متن خبر:

برای صدور پسته به خارج از کشور دریافت گواهینامه استاندارد الزامی است

سمنان – خبرگزاری جمهوری اسلامی- ۲۶/۴/۷۳

صادر کنندگان پسته به خارج بایستی گواهینامه صادراتی از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی دریافت نمایند.

محمود نعیمی مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان سمنان امروز به خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت پسته نیز مانند سایر محصولاتی که به خارج صادر می گردد بایستی دارای گواهینامه استاندارد باشد.

وی یادآور شد در حال حاضر ۷۸ قلم کالا در کشور برای صدور نیازمند دریافت این گواهینامه می باشند.

وی افزود با توجه به مرغوبیت محصول پسته شهرستان دامغان و بررسی مسائل و مشکلات مربوط به آن در امر صادرات روز گذشته جلسه ای با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی پسته کاران برگزار شد. در این جلسه مقرر شد برای انجام صادرات پسته از داخل استان برنامه ریزی لازم صورت گیرد.

وی گفت در گذشته پسته این استان توسط تجار خریداری و از دیگر نقاط به خارج صادر می شد و طی چند سال گذشته یک گواهینامه صدور پسته نداشته ایم.

نظریه:

۱-   پاراگراف چهارم طولانی و بی محتوا است.

۲-   پاراگراف آخر: توضیح واضحات است.

*****

خلاصه نویسی در اخبارشهرستانها

خیر خلاصه شده

برای صدور پسته به خارج از کشور دریافت گواهینامه استاندارد الزامی است.

سمنان – خبرگزاری جمهوری اسلامی -۲۶/۴/۷۳

به گفته مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان سمنان صادر کنندگان پسته به خارج باید گواهینامه صادراتی از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی دریافت نمایند.

محمود نعیمی روز یکشنبه افزود در حال حاضر برای صدور ۷۸ قلم کالا از کشور به گواهینامه صادراتی نیاز است.

*****

َ
جمعه ۹ آبان ۱۳۹۳ | October 31 2014

یکی از خوانندگان *وبسایت نوشته:
سلام آقای دکتر
من یک سوال داشتم که فکر می کنم سوال خیلی ها باشه. اونو با یه مثال مطرح می کنم.
سازمان مرکزی شرکت ما یک ساختمان ۱۱ طبقه است که در هر طبقه ۲ تا دستگاه آب سرد کن داره. ارباب رجوع هم در سازمان مرکزی نداریم و پرسنل از آب [...]آگهی و تبلیغات

پل ارتباطی ما و شما
دریافت آخرین اخبار روز مهندسی صنایع از طریق ایمیل

آدرس ایمیل خود را وارد کنید :
آدرس ایمیل های دریافتی : 17,016 نفر
کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی صنایع
حمایت از انجمن های علمی
لینک ها