جمعه, ۸ بهمن , ۱۴۰۰ | Friday, 28 January , 2022
02 خرداد 1390

الگوریتم‌های ژنتیکی و پایان عصر اختراع

آیا فکر کرده‌اید که کدام فناوری‌ها بیشترین تاثیر را بر دهه آینده خواهند داشت؟ الگوریتم‌های ژنتیکی که از تکامل طبیعی تقلید می‌کنند، به ایده‌هایی منجر می‌شوند که تاکنون به فکر هیچ انسانی نرسیده است. محمود حاج‌زمان: ما در آغاز عصری جدید در تاریخ اختراعات قرار داریم. این امر مدیون تاثیر نرم‌افزارهایی است که به طور […]