جمعه, ۱ بهمن , ۱۴۰۰ | Friday, 21 January , 2022
تکنیک‌های چهارگانه حل مساله 14 بهمن 1395

تکنیک‌های چهارگانه حل مساله

به‌عنوان مدیر یک سازمان یا شرکت و یا به‌عنوان رهبر یک تیم کاری، هم خود به مهارت‌ها و تکنیک‌های حل مساله نیاز دارید و هم باید آنها را به افراد زیرمجموعه خود آموزش دهید. تکنیک‌های حل مساله در چهار مقوله کلی طبقه بندی می‌شوند: تصویر، تحقیق، تطبیق و تجربه. در هر کدام از این مقولات […]