شنبه, ۵ فروردین , ۱۴۰۲ | Saturday, 25 March , 2023
16 خرداد 1390

نخستین دوره جایزه جهانی سازمان دانشی برتر در ایران – خرداد تا آبان ۹۰

دانشگاه صنعتی شریف در راستای رسالت‌های این دانشگاه مبنی بر ایفای نقش راهبری در هدایت سازمان‌های ایرانی به منظور ارتقای شاخص‌های عملکردی بر مبنای اصول و راهبردهای نوین علمی و تحقیقاتی و نیز نظر به اهمیت و نقش انکارناپذیر نگاه دانش‌محور در دستیابی سازمان‌ها به اهداف مورد انتظار، اقدام به برگزاری نخستین دوره ارزیابی سازمان […]