سه شنبه, ۱۸ مرداد , ۱۴۰۱ | Tuesday, 9 August , 2022
14 شهریور 1390

اجراي نت خود گردان در جهت بهبود شاخص بهره وري نيروي انساني نت

مهندس رسول نظري كارشناس مهندسي صنايع – كارشناس ارشد مديريت اجرايي دانشگاه علم و صنعت ايران تخصصی – چکیده مقاله : در اين مقاله در گام اول به  بررسي و تحليل  مفهوم بهره وري نيروي انساني در حوزه نگهداري و تعميرات و چگونگي محاسبه و تحليل اين شاخص پرداخته شده است و در گام دوم […]