سه شنبه, ۱۵ اسفند , ۱۴۰۲ | Tuesday, 5 March , 2024
خودمان کار افرادمان را انجام ندهیم! / محمد سالاری 09 اسفند 1394

خودمان کار افرادمان را انجام ندهیم! / محمد سالاری

یکی از رایجترین اشتباهات ناشیانۀ تازه مدیران، ناتوانی در تعیین خطوط قرمز در شغل جدیدشان است بخصوص در مورد اینکه چه کسی مسئول و پاسخگوی چه کاری است. زمانی که مدیریت کاری را بر عهده گرفتیم، دیگر نقش مان از یک همکار به یک هدایتگر تیم ارتقاء پیدا کرده است از موقعیتی که هدفش انجام […]