چهارشنبه, ۲۸ اردیبهشت , ۱۴۰۱ | Wednesday, 18 May , 2022
تئوري صف ها 05 فروردین 1392

تئوري صف ها

صف ها (خطوطانتظار) با ازدیاد جمعیت جهان و مسایل گوناگون آن براي موفقیت در انجام امور اجتماعی لازم است که همه افراد حقوق همدیگر را محترم شمرده و در گرفتن سرویس از جامعه نوبت دیگران را رعایت نمایند. اما گرفتن سرویس از دیگران امروز به صورت مساله بغرنجی در آمده است. اگر تابع این روش […]