یکشنبه, ۲۶ فروردین , ۱۴۰۳ | Sunday, 14 April , 2024
29 اردیبهشت 1389

تاريخچه مهندسي ارزش( Value Engineering )

مهندسي ارزش روشي نظام يافته و كاركرد گرا براي حل مسائل طرحها، شناسايي و حذف هزينه هاي غير ضروري با حفظ و يا ارتقاء كيفيت و كاهش زمان اجرا است. مهندسي ارزش يك فعاليت و تلاش پويا و گروهي مستمر است كه با تكيه بر شناسائي كاركردها، تدوين بيشترين گزينه ها با استفاده از خلاقيت […]