شنبه, ۲ تیر , ۱۴۰۳ | Saturday, 22 June , 2024
26 دی 1389

تحقيق در عمليات چیست؟

تحقيق در عمليات: هدف و تاريخچه آن ( inform ) واژه تحقيق در عمليات از لحاظ لغوی در بسياری از واژه‌ نامه‌ها به تجزيه و تحليل رياضی و علمی يک فرايند يا عمليات به منظور تصميم‌گيری تعبير گرديده است. به گمان برخی اين مبحث توسط چارلز باپيگ (1871-1791) ابداع گرديد زيرا که پژوهش‌های وی در […]