سه شنبه, ۸ خرداد , ۱۴۰۳ | Tuesday, 28 May , 2024
20 اردیبهشت 1390

همایش فصلی انجمن مدیریت پروژه ایران با عنوان مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک بر اساس مدل بلوغ مدیریت پروژه – یکشنبه ۲۵ اردیبهشت

همایش فصلی انجمن مدیریت پروژه ایران عنوان: مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک بر اساس مدل بلوغ مدیریت پروژه مقدمه ای بر مدل بلوغ مدیریت پروژه – مطالعه تطبیقی این مدل و نحوه استفاده از آن – توسعه مدل بلوغ مدیریت پروژه بر اساس مدل کرزنر – مراحل عمومی – روش شناسی – مقایسه – بهبود […]