پنج شنبه, ۳۰ فروردین , ۱۴۰۳ | Thursday, 18 April , 2024
خانم ها، آقایان، من رونی کلمن هستم! 04 اردیبهشت 1394

خانم ها، آقایان، من رونی کلمن هستم!

تا همین چند روز پیش رونی کلمن را نمی شناختم، راستش اسمش را کم و بیش شنیده بودم اما نمی دانستم بزرگترین قهرمان پرورش اندام جهان است، ورودش به ایران هم برای من و هم احوالانم چیزی را عوض نمی کرد و معادله ای را تغییر نمی داد.

امروز در وب گردی های متداول به ویدیو مصاحبه ی شبکه ی خبر با او بر خوردم! دیدن یک شخص غیر متداول در تلویزیون و نحوه ی برخورد […]