دوشنبه, ۴ بهمن , ۱۴۰۰ | Monday, 24 January , 2022
02 مرداد 1390

دومین کنفرانس ملی مدیریت هزینه – ۲۱ آذر

محورهای کنفرانس * مدیریت هزینه در سازمان های دولتی * مدیریت هزینه و هدفمندسازی یارانه ها * مدیریت هزینه در سازمان های خدماتی * مدیریت هزینه در رسانه ها * مدیریت هزینه ها در نهادهای عمومی * مدیریت هزینه در حمل و نقل * تکنیک های مدیریت هزینه * مدیریت هزینه فرایند تاریخ رویدادهای مهم […]