جمعه, ۲۸ مرداد , ۱۴۰۱ | Friday, 19 August , 2022
02 مرداد 1390

دومین کنفرانس ملی مدیریت هزینه – ۲۱ آذر

محورهای کنفرانس * مدیریت هزینه در سازمان های دولتی * مدیریت هزینه و هدفمندسازی یارانه ها * مدیریت هزینه در سازمان های خدماتی * مدیریت هزینه در رسانه ها * مدیریت هزینه ها در نهادهای عمومی * مدیریت هزینه در حمل و نقل * تکنیک های مدیریت هزینه * مدیریت هزینه فرایند تاریخ رویدادهای مهم […]