چهارشنبه, ۱۹ بهمن , ۱۴۰۱ | Wednesday, 8 February , 2023
10 مرداد 1395

آخرین صحنه های انتظاری محسوس روی صندلی های آبی دانشگاه / به یاد دکتر نقندریان / صدیقه حسینی

اولین بار اسمش را روی کتابی دیدم که دست مژگان بود:نقندریان!…حتی نتوانستم تلفظش کنم.اسمش من را یاد نقره می انداخت و یک جورهایی از این ترکیب حروف خوشم می آمد.از مژگان پرسیدم که چه جور کتابی ست ؟ … و او گفته بود عالی! با این حال نتوانتسم بخوانمش تا دو سه شب قبل از […]