شنبه, ۲۶ خرداد , ۱۴۰۳ | Saturday, 15 June , 2024
مجله روش، شماره ۱۳۸ منتشر شد. 04 بهمن 1392

مجله روش، شماره ۱۳۸ منتشر شد.

در این شماره می خوانید:

بخش صنعت
صنعت خودر نیازمند تفکر مهندسی صنایع است
در بخش نگهداری و تعمیرات ۱۲ ERP در بهبود فرآیند سازمان و منافع استقرار سیستم ERP نقش
تحلیل اثر چابکى سازمان بر مزیت رقابتى پایدار
بخش تخصصى
ارگونومی / محیط کار یا خانه دوم […]