سه شنبه, ۲۹ خرداد , ۱۴۰۳ | Tuesday, 18 June , 2024
اغلب ذی نفعان پروژه مفهوم ریسک را متوجه نمی شوند / سید امیر حسین علوی فر 29 مهر 1392

اغلب ذی نفعان پروژه مفهوم ریسک را متوجه نمی شوند / سید امیر حسین علوی فر

هنوز گروه قابل توجهی از ذی نفعان پروژه های عمرانی به طریق کتمان ریسک سعی دارند تا وانمود کنند که هیچ ریسکی در پروژه وجود ندارد، تعداد کمی از ذی نفعان واقعا به تفاوت “آستانه ریسک” و “پیامدهای تجمعی” ریسک های ایجاد شده توسط پروژه ارزش قائلند و توانایی سازمان برای تحمل پیامدهای ریسک و […]