شنبه, ۲ تیر , ۱۴۰۳ | Saturday, 22 June , 2024
چهره ها: پروفسور رسول حجی، پدر مهندسی صنایع ایران 22 بهمن 1395

چهره ها: پروفسور رسول حجی، پدر مهندسی صنایع ایران

پروفسور رسول حجی استاد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف که از مفاخر علمی این رشته شمرده می شود در خانواده ای که نیای پدری آن از خوانسار و نیای مادری آن از توایع دره گل بروجرد به ملایر مهاجرت کرده بودند در شهریور ۱۳۲۱ به دنیا آمد و تحت تربیت مادر خانه دار خود، صدیقه […]