شنبه, ۲ تیر , ۱۴۰۳ | Saturday, 22 June , 2024
08 تیر 1389

سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران- ۶-۵ آبان ۱۳۸۹

سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران ۶-۵ آبان ۱۳۸۹ ، تهران برگزارکنندگان : پژوهشکده علوم خلاَقیت شناسی و مهندسی و مدیریت نوآوری و TRIZ موسسه جهان دانش خانه نوآوران صنعت به حول وقوه الهی سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی ، TRIZ و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران در تاریخ های ۵ و […]