سه شنبه, ۱۵ اسفند , ۱۴۰۲ | Tuesday, 5 March , 2024
12 اردیبهشت 1389

سومین کفرانس بین المللی تحقیق در عملیات

این کنفرانس هر سال توسط انجمن ایرانی تحقیق در عملیات برگزار می شود. هدف این کنفرانس فراهم سازی شرایط هم اندیشی دانشگاهیان و صنعتگران درباره کاربردهای عملی روشهای نوین تحقیق در عملیات، بهینه سازی پیوسته و گسسته و نظریه تصمیم است. ابعاد نظری مساله نیز مورد توجه است. کمیته برگزاری کنفرانس از تمامی محققین، دانشگاهیان، […]