یکشنبه, ۲۶ فروردین , ۱۴۰۳ | Sunday, 14 April , 2024
تکامل روند مدیریت و ویژ‌گی‌های آن: سیرمدیریت از قرمز تا آبی 13 مرداد 1394

تکامل روند مدیریت و ویژ‌گی‌های آن: سیرمدیریت از قرمز تا آبی

سازمان‌ها در یک سیر تکاملی به سمت اهداف خودمدیریتی و تمامیت‌خواهانه پیش می‌روند. بسیاری از افراد معتقدند که مرزهای مسیری که امروزه سازمان‌ها به پیش می‌روند گسترده شده است. با مطالعات بسیار، افراد حاضر در کسب و کار این موضوع را در دیدگاه‌شان نشان داده‌اند که از نظر آنها شرکت‌ها جایگاه ترس و کار پر […]