یکشنبه, ۱۳ اسفند , ۱۴۰۲ | Sunday, 3 March , 2024
راهبرد توسعه صنعتی پس از ۱۵ سال نهایی شد: انتخاب هفت صنعت استراتژیک 11 شهریور 1394

راهبرد توسعه صنعتی پس از ۱۵ سال نهایی شد: انتخاب هفت صنعت استراتژیک

 سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت کشور برای افق ۱۴۰۴مدتی پیش از سوی متولیان این حوزه منتشر شد.  در این سند ضمن بررسی وضعیت موجود و روند شاخص‌های مهم اقتصادی ایران و جهان، به وضعیت و روند ایران از منظر شاخص‌های بین‌المللی پرداخته شده است. در این سند همچنین فرصت‌ها و چالش‌های بخش صنعت و […]