شنبه, ۲ تیر , ۱۴۰۳ | Saturday, 22 June , 2024
۱۴ اکتبر ۲۰۱۲، برابر با ۲۳ مهرماه ۱۳۹۱، روز جهانی استاندارد با شعار ضایعات کمتر، نتایج بهتر، گرامی داشته می شود. 22 مهر 1391

۱۴ اکتبر ۲۰۱۲، برابر با ۲۳ مهرماه ۱۳۹۱، روز جهانی استاندارد با شعار ضایعات کمتر، نتایج بهتر، گرامی داشته می شود.

روز جهانی استاندارد هر ساله ۱۴ اکتبر در سراسر جهان به افتخار تلاش هزار تن از کارشناسانی که به صورت داوطلبانه در سازمان های توسعه استانداردها مانند IEC,ISO,ITU فعالیت نمودند، جشن گرفته می شود، هدف از روز جهانی استاندارد افزایش آگاهی نسبت به اهمیت و تاثیر استاندارد در اقتصاد جهانی است. ۱۴ اکتبر به طور […]