شنبه, ۱۲ اسفند , ۱۴۰۲ | Saturday, 2 March , 2024
08 تیر 1390

انجمن مدیریت پروژه ایران تبصره هایی را جهت بهره گیری بیشتر از دانش و مهارت مدیریت پروژه و رعایت استانداردهای مرتبط، به هیأت وزیران پیشنهاد می دهد.

به گزارش اخبار مهندسی صنایع بنا بر اعلام رسمی انجمن مدیریت پروژه ایران تبصره های پیشنهادی خود را برای ملحوظ شدن در قوانین برنامه ۵ ساله و یا بودجه‌های سنواتی کل کشور و مصوبات و آیین نامه‌های اجرایی مصوب هیأت وزیران به شرح زیر ارایه می نماید : تبصره‌های پیشنهادی در قانون بودجه سال ۱۳۹۰: […]