شنبه, ۲ تیر , ۱۴۰۳ | Saturday, 22 June , 2024
معرفی کتاب قوی سیاه + دانلود خلاصه کتاب 27 اردیبهشت 1394

معرفی کتاب قوی سیاه + دانلود خلاصه کتاب

پیش از کشف استرالیا، مردم دنیاى کهن بی چون وچرا باور داشتند هر قویى سفید است چون تجربیات ایشان پیوسته این باور را تأیید می کرد. دیدن نخستین قوى سیاه براى چند پرنده‌شناس باید شگفتى جالبى بوده باشد؛ اما اهمیت داستان در این نیست. اهمیت داستان در این است که شکنندگى دانش ما را نمایان […]