شنبه, ۵ فروردین , ۱۴۰۲ | Saturday, 25 March , 2023
مجتبی کاشانی: از کارخانه ی دل تا مدرسه ی عشق / هادی آقازاده 01 مهر 1394

مجتبی کاشانی: از کارخانه ی دل تا مدرسه ی عشق / هادی آقازاده

وقتی بند اول انگشتان محمود اسدی زیر قیچی بی رحم دستگاه گیوتن کنده شد، بیشتر از اینکه نگران انگشتان بر باد رفته اش باشد، نگران دوتاری بود که دیگر نمی توانست بنوازد. از قضای روزگار، انگشتانش کمی رشد کردند و او حالا می توانست دوتاری که روزگاری دنیایش بود را بنوازد، اما حالا تاری نداشت […]