جمعه, ۱۱ اسفند , ۱۴۰۲ | Friday, 1 March , 2024
26 شهریور 1389

مدیریت كیفیت فراگیر؛ مدل چنگال

امروزه مانند گذشته مصر ف كنندگان دیگر حاضر به پذیرش هرنوع كالا یا خدمتی نیستند و از این رو سازمان هایی از دور رقابت خارج می شوند كه نتوانند انتظارات مشتریان خود را تامین كنند. مدیریت كیفیت فراگیر فرآیندی است كه براساس آن مدیریت با مشاركت كاركنان، مشتریان و اعتباردهندگان به بهبود مستمر كیفیثت می […]