شنبه, ۱۲ اسفند , ۱۴۰۲ | Saturday, 2 March , 2024
16 خرداد 1389

هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک – ۶ و ۷ مهرماه

مقدمه: از لحاظ مفهومی مدیریت استراتژیک با تحول در تئوری‌های مدیریت همگامی دارد. مکاتب کلاسیک رفتاری و کمی مدیریت بر جنبه‌هایی از سازمان و عملکرد آن تأکید می‌کردند که توسط مدیریت قابل کنترل بود. مسایلی از قبیل برنامه‌ریزی تولید، رفتار زیردستان، بهبود محیط کار، نقش گروههای غیررسمی در بازدهی کار، مدل‌های کمی تصمیم‌گیری و غیره. […]