پنج شنبه, ۳ فروردین , ۱۴۰۲ | Thursday, 23 March , 2023
29 خرداد 1390

انجمن نگهداری و تعمیرات ایران به عضویت کارگروههای واژه گزینی برون پذیر فرهنگستان زبان و ادب فارسی در آمد.

به گزارش اخبار مهندسی صنایع بر طبق لیست منتشر شده از سوی کمیسیون انجمن های علمی ایران ، انجمن نگهداری و تعمیرات ایران به جمع انجمن های علمی عضو در کارگروه های واژه گزینی برون پذیر فرهنگستان زبان و ادب فارسی پیوست. لازم به توضیح است فرهنگستان زبان و ادب فارسی از بدو تأسیس در […]