پنج شنبه, ۱۳ بهمن , ۱۴۰۱ | Thursday, 2 February , 2023
16 آبان 1390

پدر بازاریابی ایران مشخص گردید !

به گزارش اخبار مهندسی صنایع ایران ، اولین کتاب در خصوص بازاریابی و فروش در ایران و به احتمال قوی اولین تحقیقات در زمینه بازاریابی، توسط آقای کاظم شرکت با نام هنر مغازه داری و جلب مشتری در اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ به چاپ رسیده است که در سال های بعد از آن نیز تجدید چاپ […]