دوشنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۳ | Monday, 27 May , 2024
24 خرداد 1390

سخنرانی پروفسور بورکارد در چهارمين کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات

فایل ارایه دکتر بورکارد در چهارمین کنفرانس تحقیق در عملیات که به تازه گی توسط انجمن ایرانی تحقیق در عملیات منتشر شده است