شنبه, ۲ تیر , ۱۴۰۳ | Saturday, 22 June , 2024
12 تیر 1390

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت تامین، خرید و تدارکات – ۱۸ و ۱۹ تیرماه ۹۰

بحران مالی و اقتصادی جهانی ، همه کشورها و بنگاهها را به نوعی تحت تاثیر قرار داده است و امواج و آثار آن هنوز ادامه دارد . واکنش کشور ها و بنگاهها و فعالان اقتصادی دنیا و از جمله کشورمان به شکلهای مختلفی بوده است و کمتر مبتنی بر مدلها ، الگوها و نظریه ها […]