شنبه, ۲ تیر , ۱۴۰۳ | Saturday, 22 June , 2024
چرا ژورنالیسم علمی ؟ / مهندس حمیدرضا پیراوی ونک 08 فروردین 1391

چرا ژورنالیسم علمی ؟ / مهندس حمیدرضا پیراوی ونک

آنچه نیاز به « ژورنالیسم علمی » در رشته مهندسی صنایع را پیش از پیش برای متخصصین این رشته روشن ساخت ، سردرگمی خبرنگاران خبرگزاری ها در هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع بود، خبرنگارانی که با تمهیدات ویژه قبل و در حین کنفرانس، دعوت شده بودند و تنها خروجی کار آن ها اخباری خیلی […]