سه شنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۳ | Tuesday, 25 June , 2024
26 فروردین 1391

به دنبال افسانه شخصی … / مهندس هامون طهماسبی

سال دوم دانشگاه بود که تصمیم گرفتم تغییر رشته بدهم و وارد دنیای مهندسی صنایع شوم. آنهم از رشته ای به شهرت برق شریف!
برای من اما خیلی نام و ابهت رشته مهم نبود. فکر می کردم دوست دارم با سیستم هایی کار کنم که آدمها هم در آنها نقش دارند. نه فقط سیستم هایی که […]