چهارشنبه, ۱۲ بهمن , ۱۴۰۱ | Wednesday, 1 February , 2023
نسخه نهایی استاندارد ISO 14001:2015 منتشر شد. 01 مهر 1394

نسخه نهایی استاندارد ISO 14001:2015 منتشر شد.

استاندارد ISO 14001:2015 در سپتامبر ۲۰۱۵ منتشرشده است فرآیند بازنگری استاندارد ISO 14001:2004 از سال ۲۰۱۱ توسط کمیته تخصصی ایزو ، ISO/TC 207/SC 1 شروع شد و بالاخره در سپتامبر ۲۰۱۵ ویرایش جدید استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ منتشر شد. ساختار استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ در ویرایش جدید همانند ساختار استاندارد ISO 9001:2015 ،بر اساس ساختار جدید استانداردهای […]