گرگان – خبرگزاری مهر: مدیر توسعه مراکز کارآفرینی دانشگاه‌های کشور گفت: آئین نامه طرح توسعه مراکز کارآفرینی برای بار سوم با توجه به نیازهای روز فارغ التحصیلان و دانشگاهیان بازنگری می شود. به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا الهیاری عصر چهارشنبه در سومین گردهمایی روسای مراکز کار آفرینی دانشگاههای شمال کشور در دانشگاه علوم […]

گرگان – خبرگزاری مهر: مدیر توسعه مراکز کارآفرینی دانشگاه‌های کشور گفت: آئین نامه طرح توسعه مراکز کارآفرینی برای بار سوم با توجه به نیازهای روز فارغ التحصیلان و دانشگاهیان بازنگری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا الهیاری عصر چهارشنبه در سومین گردهمایی روسای مراکز کار آفرینی دانشگاههای شمال کشور در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت: اعضای هیئت علمی داشگاهها می توانند شرکت های دانش بنیان تاسیس کنند و مشکل قانونی در این زمینه رفع شد.
وی گفت: با بازنگری در قانون مراکز کارآفرینی مشکل اعضای هیئت علمی دانشگاهها برای تاسیس اینگونه شرکتها رفع شد.

وی اظهار داشت: این طرح از سال آینده اجرا می شود و پیش از این اعضای هیئت علمی داشگاهها به دلیل منع قانونی برای شاغلان بخش های دولتی نمی توانستند نسبت به تشکیل شرکت های دانش بنیان اقدام کنند.

الهیاریان بیان داشت: برای اینکه بتوانیم در بخش پژوهش و کارآفرینی در سطح دانشگاهها توسعه و تحولی ایجاد کنیم این بازنگری صورت می گیرد.

دکتر محمد رضا محبوبی رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه  علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت: این گردهمایی با شرکت روسای مراکز کار آفرینی دانشگاههای دولتی استانهای گلستان، گیلان، مازندران و سمنان  برگزار شد.

به گفته وی، سومین گردهمایی روسای مراکز کار آفرینی دانشگاههای شمال کشور با هدف انتقال تجارب وبررسی مسائل و مشکلات دانشگاهها ی شمال کشور در زمینه کار آفرینی برگزار شد.