به گزارش اخبار مهندسی صنایع ایران دکتر مجید امین نیری دبیر هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع با اشاره به سهیم شدن بیش از پیش صنعت در کنفرانس هشتم افزود با همکاری بخش صنعت چالش های موجود در سیستم های راهبردی و مدیریتی صنایع با تاکید بر صنایع نساجی، برق، مواد عذایی بررسی و راهکارهای […]

به گزارش اخبار مهندسی صنایع ایران دکتر مجید امین نیری دبیر هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع با اشاره به سهیم شدن بیش از پیش صنعت در کنفرانس هشتم افزود با همکاری بخش صنعت چالش های موجود در سیستم های راهبردی و مدیریتی صنایع با تاکید بر صنایع نساجی، برق، مواد عذایی بررسی و راهکارهای مناسب با هر صنعت ارائه خواهد شد.

کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ۲۶ و ۲۷ بهمن ماه سال جاری در دانشگاه امیر کبیر برگزار خواهد شد.