آغاز همکاری انجمن مهندسی صنایع ایران و دانشگاه علوم و فنون مازندران
آغاز همکاری انجمن مهندسی صنایع ایران و دانشگاه علوم و فنون مازندران

در پی تشکیل هفتمین جلسه هیات مدیره انجمن مهندسی صنایع ایران در دانشگاه علوم و فنون مازندران در خصوص همکاری های دوجانبه گفت و گو شد. در این جلسه که با حضور هیات مدیره، بازرس و عوامل اجرایی انجمن و ریاست و هیات علمی دانشگاه علوم و فنون برگزار شد در خصوص عضویت این دانشگاه […]

در پی تشکیل هفتمین جلسه هیات مدیره انجمن مهندسی صنایع ایران در دانشگاه علوم و فنون مازندران در خصوص همکاری های دوجانبه گفت و گو شد.

در این جلسه که با حضور هیات مدیره، بازرس و عوامل اجرایی انجمن و ریاست و هیات علمی دانشگاه علوم و فنون برگزار شد در خصوص عضویت این دانشگاه در انجمن، ارتباطات علمی و تلاش جهت ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه بحث و تبادل نظر شد.

ریاست دانشگاه علوم و فنون مازندران دکتر شیخ الاسلامی نیز با اشاره پتانسیل های زیاد دانشگاه علوم و فنون و استان مازندران در رشته های مختلف به خصوص مهندسی صنایع و نیز آمار دانشجویان مهندسی صنایع در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری بر لزوم همکاری این دانشگاه با انجمن مهندسی صنایع تاکید کرد.

پس از پایان این جلسه اعضای هیات مدیره انجمن مهندسی صنایع ایران از دانشگاه علوم و فنون بازدید نمودند.