کارگاه مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®:۲۰۰۸ در این کارگاه شرکت کنندگان بصورت کاربردی بهمراه کارگاه های آموزشی با گام های مدیریت پرو‍ژه استاندارد PMBOK آشنا می گردند تاریخ دوره: ۱۹ تا ۲۱ اردیبهشت – سه شنبه تا پنج شنبه مبلغ واقعی دوره : ۲۷۵۰۰۰ تومان مبلغ با شرایط ویژه (۴۰% تخفیف): ۱۶۵۰۰۰ تومان کارگاه […]

کارگاه مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®:۲۰۰۸
در این کارگاه شرکت کنندگان بصورت کاربردی بهمراه کارگاه های آموزشی با گام های مدیریت پرو‍ژه استاندارد PMBOK آشنا می گردند
تاریخ دوره: ۱۹ تا ۲۱ اردیبهشت – سه شنبه تا پنج شنبه
مبلغ واقعی دوره : ۲۷۵۰۰۰ تومان
مبلغ با شرایط ویژه (۴۰% تخفیف): ۱۶۵۰۰۰ تومان
کارگاه روش ارزیابی متوازن – کارت امتیازدهی متوازن-BSC Balanced Scorecard
روشی جهت ارزیابی اجرای استراتژی های سازمان می باشد
تاریخ دوره : ۲۱ اردیبهشت – ۸ساعت
مبلغ واقعی دوره : ۹۵۰۰۰ تومان
مبلغ با شرایط ویژه (۴۰% تخفیف): ۵۷۰۰۰ تومان
کارگاه آموزشی ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیتISO 9001:2008
تاریخ دوره : ۲۴ اردیبهشت – ۸ساعت
مبلغ واقعی دوره : ۹۵۰۰۰ تومان
مبلغ با شرایط ویژه (۴۰% تخفیف): ۵۷۰۰۰ تومان
مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه OPM3
تاریخ برگزاری: ۲۷ اردیبهشت – چهارشنبه
مدت دوره : ۸ ساعت –از ساعت ۹ الی ۱۷
مبلغ واقعی دوره : ۱۰۵۰۰۰ تومان
مبلغ کارگاه با شرایط ویژه (۴۰ %‌ تخفیف ) : ۶۳۰۰۰ تومان
نرم افزار MSP و کاربرد آن در مدیریت پروژه- مقدماتی
تاریخ برگزاری: ۲۸و۲۹ اردیبهشت- پنج شنبه و جمعه
مدت دوره : ۱۶ساعت –از ساعت ۹ الی ۱۷
مبلغ کارگاه: هزینه واقعی دوره : ۱۸۲۰۰۰ تومان
مبلغ کارگاه با شرایط ویژه (۴۰ %‌ تخفیف ) : ۱۰۹۰۰۰ تومان

کارگاه آموزشی کار تیمی با جدید ترین متدولوپی آموزشی Team Work
تاریخ برگزاری: ۳ خرداد- چهارشنبه
مدت دوره : ۸ ساعت –از ساعت ۹ الی ۱۷
مبلغ کارگاه: هزینه واقعی دوره : ۹۵۰۰۰ تومان
مبلغ کارگاه با شرایط ویژه (۴۰ %‌ تخفیف ) : ۵۷۰۰۰ تومان
نرم افزار اکسل مهندسی حرفه ای Excel مهندسی
تاریخ برگزاری: ۴ و ۵ خرداد- پنج شنبه و جمعه
مدت دوره : ۱۶ساعت –از ساعت ۹ الی ۱۷
مبلغ کارگاه: هزینه واقعی دوره : ۱۸۲۰۰۰ تومان
مبلغ کارگاه با شرایط ویژه (۴۰ %‌ تخفیف ) : ۱۰۹۰۰۰ تومان
کارگاه آموزش مقاله نویسی به زبان ساده در مجلات علمی و ایندکس بین المللی
تاریخ برگزاری: سه شنبه – ۹ خرداد – ۹ الی ۱۷
مبلغ دوره از تاریخ ۲۶ اردیبهشت تا ۹ خرداد دوره : ۹۵۰۰۰ تومان
مبلغ دوره تا تاریخ ۲۵ اردیبهشت : ۸۵۰۰۰ تومان
کارگاه آموزش آشنایی با مقاله نویسی به زبان ساده بر اساس استاندارد بین المللی ISI
تاریخ برگزاری: سه شنبه – ۱۰ خرداد – ۹ الی ۱۷
مبلغ دوره از تاریخ ۲۶ اردیبهشت تا ۹ خرداد دوره : ۹۵۰۰۰ تومان
مبلغ دوره تا تاریخ ۲۵ اردیبهشت : ۸۵۰۰۰ تومان

– شهریه فوق شامل :جزوه آموزشی ،پذیرایی و صدور گواهینامه آموزشی معتبر می باشد.
نحوه ثبت نام :
محل برگزاری: تهران
– برای اطلاع از جزئیات بیشتر و ثبت ‌نام با واحد آموزش تماس حاصل نمایید:
۶۶۵۶۸۰۶۵- ۳۰و۶۶۵۶۹۴۲۹-۸۸۳۶۳۱۱۶- ۸۸۵۷۵۳۱۸ -۰۲۱
محل برگزاری: تهران
www.msi.co.ir