آکادمی مدیریت سرآمد ایرانیان برگزار می نماید.

آکادمی مدیریت سرآمد ایرانیان به مناسبت روز مهندسی ۵ اسفند برنامه های آموزشی زیر را با شرایط ویژه برگزار می نماید:

– سمینار آموزشی Assessment Center رویکردی نوین جهت مدیریت جذب و استخدام در ۵ اسفند بمناسبت روز مهندسی
برنامه آموزشی دوره های کاربردی ویژه اسفند ماه بمناسبت روز مهندسی با ۴۰% تخفیف:
– دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی در نرم افزارPrimavera(P6)/P3E به همراه یک پروژه نمونه در ۱۰ اسفند با ۴۰% تخفیف
– کارگاه پیاده سازی کاربردی کنترل فرایند آماری SPCبهمراه نرم افزار MINITAB در ۱۲و۱۳ اسفند با ۴۰% تخفیف
– دوره آموزشی تشریح عملی مراحل اجرای دانش مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK2008 بهمراه اجرای یک نمونه پروژه عملی در ۱۳ اسفند با ۴۰% تخفیف
– دوره آموزشی مدیریت ریسک کاربردی بهمراه اجرای یک نمونه پروژه عملی در ۱۷ اسفند با ۴۰% تخفیف

جهت مشاهده دوره های آموزشی کاربردی(Practical Course) وِی‍‍ژه روز مهندسی ( ۴۰%‌تخفیف ) اینجا کلیک نمایید.

توضیحات:
توجه :
با توجه به شرایط ویژه ثبت نام ۴۰% تخفیف دوره های “روز مهندسی” اسفند ماه و محدودیت ظرفیت برنامه های آموزشی ، الویت ثبت نام براساس تاریخ واریز وجه متقاضیان می باشد.
با عضویت در باشگاه مدیریت سرآمد ایرانیان می توانید با ۲۰% تخفیف از خدمات آموزشی آکادمی استفاده نمایید.
نحوه ثبت نام :
– برای اطلاع از جزئیات بیشتر و ثبت ‌نام با آکادمی تماس حاصل نمایید:
۳۰و۶۶۵۶۹۴۲۹-۸۸۳۶۳۱۱۶- ۸۸۵۷۵۳۱۸ -۰۲۱
فاکس : ۶۶۵۶۸۰۶۵

WWW.MSI.CO.IR

آکادمی مدیریت سرآمد ایرانیان برگزار می نماید.

آکادمی مدیریت سرآمد ایرانیان به مناسبت روز مهندسی ۵ اسفند برنامه های آموزشی زیر را با شرایط ویژه برگزار می نماید:

–    سمینار آموزشی Assessment Center رویکردی  نوین جهت مدیریت جذب و استخدام در ۵ اسفند بمناسبت روز مهندسی
برنامه آموزشی دوره های کاربردی ویژه اسفند ماه  بمناسبت روز مهندسی با ۴۰% تخفیف:
–    دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی در   نرم افزارPrimavera(P6)/P3E  به همراه یک پروژه نمونه در ۱۰ اسفند  با ۴۰% تخفیف
–    کارگاه  پیاده سازی کاربردی کنترل فرایند آماری    SPCبهمراه نرم افزار MINITAB در ۱۲و۱۳ اسفند  با ۴۰% تخفیف
–    دوره آموزشی  تشریح عملی مراحل اجرای دانش مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK2008  بهمراه اجرای یک نمونه پروژه  عملی در ۱۳ اسفند  با ۴۰% تخفیف
–    دوره آموزشی  مدیریت ریسک کاربردی بهمراه اجرای یک نمونه پروژه عملی در ۱۷ اسفند  با ۴۰% تخفیف

جهت مشاهده دوره های آموزشی کاربردی(Practical Course) وِی‍‍ژه روز مهندسی ( ۴۰%‌تخفیف ) اینجا کلیک نمایید.

توضیحات:
توجه :
با توجه به شرایط ویژه ثبت نام  ۴۰% تخفیف دوره های “روز مهندسی” اسفند ماه  و محدودیت ظرفیت برنامه های آموزشی ، الویت ثبت نام براساس تاریخ واریز وجه  متقاضیان می باشد.
با عضویت در باشگاه مدیریت سرآمد ایرانیان می توانید با ۲۰% تخفیف از خدمات آموزشی آکادمی استفاده نمایید.
نحوه ثبت نام :
– برای اطلاع از جزئیات بیشتر و ثبت ‌نام با آکادمی تماس حاصل نمایید:
۳۰و۶۶۵۶۹۴۲۹-۸۸۳۶۳۱۱۶- ۸۸۵۷۵۳۱۸ -۰۲۱
فاکس : ۶۶۵۶۸۰۶۵

WWW.MSI.CO.IR