ذره بین – با اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری، دفترچه انتخاب رشته گروه های آموزشی هم در بین داوطلبان توزیع شد ، اما در ستون مربوط به رشته ها ی دانشگاه سیستان و بلوچستان رشته مهندسی صنایع وجود ندارد! این در حالی است که این دانشگاه در سال های قبل در مقطع کارشناسی دانشجوی مهندسی […]

ذره بین – با اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری، دفترچه انتخاب رشته گروه های آموزشی هم در بین داوطلبان توزیع شد ، اما در ستون مربوط به رشته ها ی دانشگاه سیستان و بلوچستان رشته مهندسی صنایع وجود ندارد!

این در حالی است که این دانشگاه در سال های قبل در مقطع کارشناسی دانشجوی مهندسی صنایع می پذیرفت و حتی قرار است مجله فصلی مهندسی صنایع و مدیریت سیستم های انجمن مهندسی صنایع ایران به زبان فارسی در این دانشگاه تدوین و چاپ شود.

دفترچه انتخاب رشته گروه ریاضی و فنی را می توانید از سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org دانلود نمایید.

نظرات خود را در قسمت نظرات همین مطلب بنویسید.