ذره بین – مثل همیشه برای دنبال کردن اخبار مربوط به انجمن های علمی به وب سایت کمیسون انجمن های علمی کشور رفتیم و ناخود آگاه بخش فهرست انجمن ها به چشممان خورد و تصمیم گرفتیم به آن سری بزنیم و انجمن مهندسی صنایع ایران را در این لیست پیدا کنیم که با صحنه شگفت […]

ذره بین – مثل همیشه برای دنبال کردن اخبار مربوط به انجمن های علمی به وب سایت کمیسون انجمن های علمی کشور رفتیم و ناخود آگاه بخش فهرست انجمن ها به چشممان خورد و تصمیم گرفتیم به آن سری بزنیم و انجمن مهندسی صنایع ایران را در این لیست پیدا کنیم که با صحنه شگفت انگیزی مواجه شدیم که بهتر است خودتان مشاهده کنید !

دوستانی که اخبار مربوط به انجمن مهندسی صنایع ایران را دنبال می کنند به خوبی می دانند اطلاعات ارایه شده در این صفحه بسیار قدیمی است و آدرس و اعضای هیات مدیره این انجمن مدت زیادی است که تغییر کرده است.

برای مشاهده این صفحه به لینک زیر سری بزنید :

http://www.isacmsrt.ir/association_record_list.php?slc_lang=fa&sid=1&record_id=74