با آغاز سال تحصیلی جدید، دانشکده مهندسی مواد و صنایع دانشگاه سمنان به طور رسمی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. به گزارش خبرنگار «شبکه خبر دانشجو» از سمنان، این دانشکده در نیمسال اول سال تحصیلی جدید در مقطع کارشناسی مجموعا ۳۰ دانشجو در دوره های روزانه و شبانه رشته مهندسی صنایع پذیرش خواهد کرد، […]

با آغاز سال تحصیلی جدید، دانشکده مهندسی مواد و صنایع دانشگاه سمنان به طور رسمی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار «شبکه خبر دانشجو» از سمنان، این دانشکده در نیمسال اول سال تحصیلی جدید در مقطع کارشناسی مجموعا ۳۰ دانشجو در دوره های روزانه و شبانه رشته مهندسی صنایع پذیرش خواهد کرد، ضمن اینکه ۹۰ نفر نیز در رشته مهندسی مواد با گرایش های متالوژی صنعتی و متالوژی استخراجی مشغول به تحصیل خواهد شد.

بنا بر این گزارش، دانشکده مهندسی مواد و صنایع دانشگاه سمنان از آغاز مهرماه سال جاری مجموعا ۲۱ نفر در گرایش شناسایی، انتخاب و روش ساخت مواد مهندسی و ۱۳ نفر در گرایش شکل دادن فلزات در دو نوبت روزانه و شبانه پذیرش می کند.

لازم به ذکر است، دانشکده مهندسی مواد و صنایع دانشگاه سمنان بیش از ۶۵۰ دانشجو و ۱۳ عضو هیئت علمی ثابت دارد.

هم اکنون، این دانشکده در دوره دکتری تخصصی مهندسی مواد با گرایش خواص فیزیکی و مکانیکی نیز دانشجوی مشغول به فعالیت های آموزشی و پژوهشی دارد.

دکتر محمد تجلی، استاد مهندسی مواد دانشگاه سمنان از هفته گذشته ریاست دانشکده مهندسی مواد و صنایع این دانشگاه را بر عهده گرفته است.