اسامی برندگان هدایای آموزشی اخبار مهندسی صنایع به مناسبت نخستین سالگرد تاسیس به شرح ذیل می باشد : ۱-      علیرضا علیمردانی – فارغ التحصیل کارشناسی دانشگاه آزاد نراق ، شماره عضویت : ۳۲۵ ۲-      کتایون دل زنده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر ،  شماره عضویت : ۲۲۰ ۳-      ریحانه نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد […]

اسامی برندگان هدایای آموزشی اخبار مهندسی صنایع به مناسبت نخستین سالگرد تاسیس به شرح ذیل می باشد :

۱-      علیرضا علیمردانی – فارغ التحصیل کارشناسی دانشگاه آزاد نراق ، شماره عضویت : ۳۲۵

۲-      کتایون دل زنده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر ،  شماره عضویت : ۲۲۰

۳-      ریحانه نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس ، شماره عضویت : ۴۳۹

 

دوره های آموزشی برندگان قرعه کشی اخبار مهندسی صنایع ایران در شرکت مدیریت سرآمد ایرانیان (MSI Academy) از معتبرترین اجرا کنندگان سیستم های مدیریتی و آموزش های مدیریت و مهندسی صنایع برگزار خواهد شد.