خبرگزاری آریا-استاد رشته کارآفرینی در دانشگاه مانیل گفت : فرآیند کارآفرینی در ایران بسیار توسعه یافته است به طوریکه از سرعت و شتاب این توسعه فرهنگی بشدت متعجب شدم . به گزارش سرویس اقتصادی آریا، جین مدرینگ کارآفرین برتر از فیلیپین و استاد رشته کارآفرینی در دانشگاه مانیل  که به دعوت دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران […]

خبرگزاری آریا-استاد رشته کارآفرینی در دانشگاه مانیل گفت : فرآیند کارآفرینی در ایران بسیار توسعه یافته است به طوریکه از سرعت و شتاب این توسعه فرهنگی بشدت متعجب شدم .
به گزارش سرویس اقتصادی آریا، جین مدرینگ کارآفرین برتر از فیلیپین و استاد رشته کارآفرینی در دانشگاه مانیل  که به دعوت دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برای شرکت در اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی به ایران آمده است می گوید: کارآفرینی مهم ترین مقدمه ورود به توسعه یافتگی است . زیرا محور کارآفرینی عبارت است از انسان و اندیشه و خلاقیت او است .در این صورت هر اندازه که به انسان و خلاقیت و ایده پردازی اهمیت داده شود آن جامعه شتاب بیشتری در جهت توسعه اقتصادی و افزایش درآمد سرانه و گسترش فرصتهای شغلی خواهد داشت .
وی در ادامه با اشاره از اولین حضورش در ایران و ارزیابی از حضور خود و کارآفرینی در ایران می گوید : در ایران گامهای بسیار بلندی در جهت ایجاد و توسعه کارآفرینی برداشته شده است . تاسیس  این دانشکده کارآفرینی ، نشر مجلات تخصصی در این حوزه و نیز تدوین کتابها و پایان نامه های تحقیقاتی در خصوص کارآفرینی نشان دهنده توجه کانونی به اندیشه و برنامه های کارآفرینی است در حالی که تا پیش از این هیچ تصور روشنی از کارآفرینی در ایران نداشتم  . به همین دلیل هنگامی که به ایران آمدم و از نزدیک با توسعه کارآفرینی در جامعه کنونی ایران مواجه شدم بسیار تعجب کردم .
وی افزود : ارزیابی های من از تحول جریان کارآفرینی در ایران نشان دهنده این واقعیت ا ست که ایران دستاوردهای بسیار وسیعی در زمینه کارآفرینی داشته است
از همه مهمتر آنکه این کشور کوشیده است نگرشها و باورهای عمومی مردم را به سوی فرهنگ کارآفرینی و ایده پردازی سوق دهد .
از اینرو تصور می کنم بزودی جامعه کنونی ایران چشم انداز موفقیت آمیزی در حوزه کارآفرینی ، تلاش ، خلاقیت و نیز توسعه یافتگی خواهد داشت .
وی با اشاره به سخنرانی غنی  وزیر کار و امور اجتماعی در نخستین روز برپایی این همایش گفت : جناب آقای دکتر شیخ الاسلامی تاکید کردند که جامعه ای به مرحله توسعه یافتگی  می رسد که از اندیشه و فرایندهای اجتماعی و فرهنگی کارآفرینی برخوردار باشد . بیان این ایده از سوی این مقام عالی رتبه ایران نشان دهنده وسعت برنامه های کارآفرینی و اهتمام جدی دست اندرکاران دولتی به گسترش این ایده نجات بخش و توسعه آفرین است .