بدین وسیله به اطلاع دانشجویان و مخاطبین محترم و گرامی کارگاه نحوه نگارش مقالات علمی در مجلات بین المللی می رساند، پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف  این کارگاه را به دلیل تداخل برنامه با تعطیلات آخر هفته(تاسوعا و عاشور) لغو کرده است، با سپاس از توجه همه شما

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان و مخاطبین محترم و گرامی کارگاه نحوه نگارش مقالات علمی در مجلات بین المللی می رساند، پژوهشکده سیاست‌گذاری
علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف  این کارگاه را به دلیل تداخل برنامه با تعطیلات آخر هفته(تاسوعا و عاشور) لغو کرده است، با سپاس از توجه همه شما