با توجه به انتشار خبری از سوی خبرگزاری مهر مبنی بر رتبه اول ایران از نظر تولیدات علمی در زمینه “مهندسی صنایع و تولید” در آسیا سری به سایت مذکور زدیم و متوجه شدیم که ایران در بازه سال های ۱۹۹۶-۲۰۰۸  رتبه اول را در خاورمیانه دارد که رتبه بسیار خوبی است و رتبه ایران […]

با توجه به انتشار خبری از سوی خبرگزاری مهر مبنی بر رتبه اول ایران از نظر تولیدات علمی در زمینه “مهندسی صنایع و تولید” در آسیا سری به سایت مذکور زدیم و متوجه شدیم که ایران در بازه سال های ۱۹۹۶-۲۰۰۸  رتبه اول را در خاورمیانه دارد که رتبه بسیار خوبی است و رتبه ایران در سطح آسیا (بنا بر اعلام وب سایت انجمن مهندسی صنایع ایران) ۸ است.

جهت مشاهده به لینک زیر مراجعه نمایید.

لینک رتبه بندی