انجمن بین المللی مدیریت پروژه (IPMA) بیش از پنجاه عضو از انجمن های مدیریت پروژه دنیا و با سابقه طولانی بیش از چهل سال، پیشرو جامعه جهانی در گسترش مدیریت پروژه در سطح دنیاست و انجمن مدیریت پروژه ایران به عنوان یکی از اعضای دائم آن فعالیت می کند. جایزه پژوهش برتر مدیریت پروژه یکی […]

انجمن بین المللی مدیریت پروژه (IPMA) بیش از پنجاه عضو از انجمن های مدیریت پروژه دنیا و با سابقه طولانی بیش از چهل سال، پیشرو جامعه جهانی در گسترش مدیریت پروژه در سطح دنیاست و انجمن مدیریت پروژه ایران به عنوان یکی از اعضای دائم آن فعالیت می کند. جایزه پژوهش برتر مدیریت پروژه یکی از جوایزی است که هر ساله در بسیاری از کشورهای عضو انجمن بین المللی مدیریت پروژه (IPMA) با هدف کمک به توسعه و ترویج پژوهش در جهت بهبود اصول، مبانی و تکنیکهای مدیریت پروژه اعطا می شود. با توجه به تلاشهای به عمل آمده طی سالهای گذشته برای اعطای جایزه پژوهش برتر مدیریت پروژه ایران، امسال برای اولین بار انجمن مدیریت پروژه ایران به عنوان نماینده انجمن بین المللی مدیریت پروژه در ایران، با حمایت گسترده سازمانها و نهادهای دولتی و همچنین شرکت های خصوصی، فرایند جایزه پژوهش برتر را اجرا و در نهایت در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ایران در بهمن ماه سال ۱۳۸۹ ، اعطا خواهد نمود.

الزامات متقاضیان شرکت در جایزه:
۱٫ پژوهشگران می توانند از دانشگاه، سایر موسسات تحقیقاتی یا بخش صنعت باشند.
۲٫کاندیداهای جایزه می توانند با در دست داشتن یک پروژه پژوهشی برای جایزه پژوهش برتر انجمن مدیریت پروژه ایران ثبت نام نمایند.
۳٫پروژه پژوهشی می بایست حداقل شش ماه بطول کشیده و در تاریخ ثبت نام تکمیل شده باشد.
دسته بندی جوایز:
دو دسته جوایز با عنوان های “جایزه پژوهش برتر جوان انجمن مدیریت پروژه ایران” و “جایزه پژوهش برتر انجمن مدیریت پروژه ایران” تعریف شده است و در هریک از دو دسته فوق الذکر دو نوع جایزه تعریف شده است (جمعا ۴  نفر انتخاب خواهند گردید):
۱- برنده جایزه پژوهش برتر
۲- نشان افتخار برای مشارکت برجسته در حوزه پژوهش

“جایزه پژوهش برتر جوان انجمن مدیریت پروژه ایران” به شخص پژوهشگری اعطا می شود که حداکثر ۳۵ سال سن داشته باشد. “جایزه پژوهش برتر انجمن مدیریت پروژه ایران” نیز به شخص پژوهشگر یا یک تیم اعطا می شود.
ارزش معنوی جایزه:
به هر یک از ۴ نفر برگزیده که در بند فوق معرفی شده اند، تندیس و تقدیرنامه اهدا خواهد شد. ضمنا به کلیه شرکت کنندگان در جایزه پژوهش برتر نیز گواهی نامه ارایه خواهدشد.
ارزش مالی جایزه:
دو دسته جوایز با عنوان های “جایزه پژوهش برتر جوان انجمن مدیریت پروژه ایران” و “جایزه پژوهش برتر انجمن مدیریت پروژه ایران” تعریف شده است. در هریک از دو دسته فوق الذکر دو جایزه زیر اعطا می شود:
۱- برنده جایزه پژوهش برتر (۲ نفر): هر نفر ۵ سکه بهار آزادی
۲- نشان افتخار برای مشارکت برجسته در حوزه پژوهش (۲نفر): هر نفر سکه بهار آزادی

ارزیابی پژوهشهای دریافت شده:
بطور خلاصه در ارزیابی پژوهشهای انجام شده، هیئت داوران نتایح پژوهش را به همراه روند پژوهش در نظر گرفته و با توجه به  معیارهای زیر پژوهش برتر را انتخاب می نماید:
·        نتایج تحقیق بدست آمده
·        اصالت و نوآوری تحقیق انجام شده
·        تئوری و مبنای نظری تحقیق
·        شفافیت و حرفه ای بودن روند تحقیق
·        ارتباط عملی (کاربردی بودن تحقیق)
·        مدیریت و سازماندهی به عنوان یک پروژه تحقیقاتی

زمان­های مهم
برنامه زمان بندی جایزه ملی پژوهش برتر مدیریت پروژه در سال ۱۳۸۹

شروع به انجام تبلیغات و ارسال کاتالوگ و فرم درخواست برای متقاضیان : ۳۰ مرداد ماه ۱۳۸۹
مهلت ارسال فرم درخواست پر شده از طرف متقاضیان : ۳۰ آذر ماه ۱۳۸۹
داوری پژوهشهای دریافت شده:  ۳۰ دی ماه ۱۳۸۹
جلسه هیئت داوران و تصمیم گیری نهایی:  ۵ بهمن ماه ۱۳۸۹
آمادگی جایزه : ۱۰ بهمن ماه ۱۳۸۹
اعطای جایزه به متقاضیان در کنفرانس مدیریت استراتژیک پروژه:  ۲۵ بهمن ماه ۱۳۸۹
ارایه گزارش بازخورد به متقاضیان:  ۲۵ بهمن ماه ۱۳۸۹

فرم درخواست شرکت در جایزه:
برای اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه شرکت در جایزه پژوهش برتر مدیریت پروژه ایران، فرم درخواست در اینجا ملاحظه گردد.