دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته داوطلبان سوم خرداد ماه بر روی سایت سازمان سنجش قرار خواهد گرفت و داوطلبان طی روزهای چهارم تا دهم خرداد ماه می‌توانند نسبت به انتخاب رشته خود اقدام کنند. رییس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به اعلام نتایج مرحله اول آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور در […]

دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته داوطلبان سوم خرداد ماه بر روی سایت سازمان سنجش قرار خواهد گرفت و داوطلبان طی روزهای چهارم تا دهم خرداد ماه می‌توانند نسبت به انتخاب رشته خود اقدام کنند.
رییس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به اعلام نتایج مرحله اول آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور در ۳۱ اردیبهشت ماه، اظهار کرد: امسال ۲۰۰ هزار نفر مجاز به انتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد می‌شوند.
دکتر سرورالدین، از افزایش ۱۰ درصدی ظرفیت پذیرش آزمون کارشناسی ارشد خبر داد و گفت: بیش از۵۰ هزار نفر در نهایت در این آزمون پذیرفته خواهند شد.
به گفته وی، دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته داوطلبان سوم خرداد ماه بر روی سایت سازمان سنجش قرار خواهد گرفت و داوطلبان طی روزهای چهارم تا دهم خرداد ماه می‌توانند نسبت به انتخاب رشته خود اقدام کنند.
رییس سازمان سنجش همچنین اظهارکرد: امکان انتخاب رشته داوطلبان در آزمون امسال از۵۰ حق انتخاب به ۱۰۰ انتخاب رشته محل افزایش یافته است.
رییس سازمان سنجش در خاتمه از اعلام نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد در اواسط شهریور ماه خبر داد.