به گزارش اخبار مهندسی صنایع بنا بر اعلام دبیر خانه انجمن مدیریت پروژه ایران ثبت نام برای شرکت و برگزاری این انتخابات شروع گردیده است. در ادامه این خبر آمده است : اعضای اصلی انجمن که متقاضی شرکت در انتخابات هیأت مدیره و بازرسان انجمن می با شند  بر اساس ماده ۱۲اساسنامه و ماده ۱و […]

به گزارش اخبار مهندسی صنایع بنا بر اعلام دبیر خانه انجمن مدیریت پروژه ایران ثبت نام برای شرکت و برگزاری این انتخابات شروع گردیده است.
در ادامه این خبر آمده است : اعضای اصلی انجمن که متقاضی شرکت در انتخابات هیأت مدیره و بازرسان انجمن می با شند  بر اساس ماده ۱۲اساسنامه و ماده ۱و ۲ آیین نامه اداره مجامع عمومی انجمن می توانند درخواست خود را ازطریق پست الکترونیک info@ipma.ir  یا شماره نمابر ۸۱۰۳۲۲۰۰ به دبیرخانه انجمن ارسال و از طریق شماره تلفن ۸۱۰۳۲۲۳۲  از دریافت آن توسط دبیرخانه انجمن اطمینان حاصل نمایند.

اطلاعات بیشتر در : http://www.ipma.ir/content/view/152/2