به گزارش اخبار مهندسی صنایع بنا بر اعلام روابط عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران، این انجمن در ارزیابی به عمل آمده توسط کمیسیون انجمن های علمی ایران  رتبه A را کسب نموده است. لازم به ذکر است این انجمن از اواخر سال ۱۳۸۶ تا قبل از دریافت رتبه A سیر نزولی را طی نموده است. […]

به گزارش اخبار مهندسی صنایع بنا بر اعلام روابط عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران، این انجمن در ارزیابی به عمل آمده توسط کمیسیون انجمن های علمی ایران  رتبه A را کسب نموده است.

لازم به ذکر است این انجمن از اواخر سال ۱۳۸۶ تا قبل از دریافت رتبه A سیر نزولی را طی نموده است. ( شیب رشد انجمن های علمی )

کمیسیون انجمن های علمی ایران در سال ۱۳۹۰ بر اساس شاخص های جدید و با توجه به اظهارات انجمن های علمی این رتبه بندی  را انجام داده است.